Actiuni Desfasurate Politia Locala a Municipiului Bacau

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – 30.01.2019

Acțiunile au vizat respectarea prevederilor :

Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

H.C.L. nr. 27/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

Intervalul orar: 09:00 – 11:30

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost verificate 47 de autovehicule, 20 de taxiuri și aplicate un număr de 26 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.400lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 29.01.2019

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ( R) respectiv, pentru prevenirea faptelor antisociale care se petrec în unitățile de învățământ precum și în imediata apropiere a acestora.

Intervalul orar: 10:00 – 13:30

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 9 instituții de învățământ, 7 unități de alimentație publică și aplicate un număr de 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 240 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 28.01.2019

H.C.L. nr.223/2001 pentru aprobarea nornelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.

H.C.L. nr. 198/2002 privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe raza municipiului Bacău

Intervalul orar: 10:00 – 13:00  și 15.00-20.00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost verificate 5 societăți comerciale, 20 de puncte de colectare și legitimate 15 persoane. De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 490 lei pentru nerespectarea regulilor de păstrare a curățeniei de către proprietarii animelelor de companie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – 23.01.2019

OUG. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – în vederea asigurării respectării de către participanții la trafic a prevederilor legale în domeniul circulației rutiere pe raza de competență a municipiului Bacău .

Intervalul orar: 10:00 – 12:30 și 15:00- 17:00

Locul desfășurării:  municipiul Bacău –zona de Nord și zona de Sud

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost verificate 37 de autovehicule și aplicate un număr de 30 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.440 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 15.01.2019

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (R) respectiv, prevenirea și combaterea fenomenului de cerșetorie și depistarea/ identificarea grupurilor de tineri tip „colț de stradă” sau „scară de bloc”.

Intervalul orar: 09:00 – 13:00 și 15.00-21.00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate și lăcașurile de cult din zonele de competență;

Rezultate : Cu prilejul acțiunii  au fost  legitimate 27 de persoane, 3 au fost identificate apelând la mila publică și 3 dintre acestea au fost îndepărtate din zonă și îndrumate către localitatea de domiciliu. De asemenea, au mai fost aplicate 10 de sancțiuni contraveționale persoanelor care tulbură ordinea și linistea publică.

ACȚIUNI PREVENTIVE DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 14.01.2019

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ( R) respectiv, pentru prevenirea faptelor antisociale care se petrec în unitățile de învățământ precum și în imediata apropiere a acestora.

Intervalul orar: 07:30 – 09:30

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 8 instituții de învățământ.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 09.01.2019

H.C.L. nr. 384/2007 de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări în municipiul Bacău.

Intervalul orar: 14:00 – 20:00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 17 de persoane și aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoarea totală de 100 lei. Menționăm că,  cinci dintre aceste sancțiuni au fost avertismente.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 06-07.01.2019

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (R) respectiv, prevenirea și combaterea fenomenului de cerșetorie.

Intervalul orar: 07:00 – 14:00

Acțiunea s-a desfășurat în preajma lăcașurilor de cult Biserica Sf. Nicolae, Biserica Precista și Biserica Sf. Ioan  aflate în zonele de competență.

Rezultate : Cu prilejul acțiunii au fost identificate apelând la mila publică 8 persoane care au fost  îndepărtate din zonă și îndrumate către localitatea de domiciliu. De asemenea, au mai fost aplicate 7 de sancțiuni contraveționale în valoare totală de 240 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – 14-16.12.2018

OUG. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – în vederea asigurării respectării de către participanții la trafic a prevederilor legale în domeniul circulației rutiere pe raza de competență a municipiului Bacău .

Intervalul orar: 09:00 – 12:00 și 15:30- 18:30

Locul desfășurării:  municipiul Bacău –zona de Nord și zona de Sud

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost verificate 50 de autovehicule și aplicate un număr de 45 sancțiuni contravenționale în valoare de 9.830 lei. De asemenea, în perioada mai sus menționată au mai fost verificate șapte autovehicule taxi și s-au efectuat14 fluidizări trafic.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 12.12.2018

OUG. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români – în vederea depistării persoanelor date în urmărire  generală sau locală, identificării și sancționării persoanelor care locuiesc fără forme legale și pentru prevenirea faptelor de natură infracțională.

Intervalul orar: 06:00 – 08:00

Locul desfășurării: imobilul situat în str. Henri Coandă, nr. 9.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost verificate 49 de apartamente, au fost legitimate 26 de persoane fiind aplicată o sancțiune contravențională.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 11.12.2018

H.C.L. nr. 384/2007 de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări în municipiul Bacău.

Intervalul orar: 15:00 – 21:00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 26 de persoane și aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoarea totală de 1.250 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 11.12.2018

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ( R) respectiv,depistarea, identificarea și sancționarea contravențională a  grupurilor de tineri tip „colț de stradă” sau „scară de bloc” care comit fapte antisociale și creează o stare de discomfort în rândul cetățenilor .

Intervalul orar: 12:00 – 21:00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 22 de persoane și aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoarea totală de 980 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 11.12.2018

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ( R) respectiv,depistarea, identificarea și sancționarea contravențională a  grupurilor de tineri tip „colț de stradă” sau „scară de bloc” care comit fapte antisociale și creează o stare de discomfort în rândul cetățenilor .

Intervalul orar: 12:00 – 21:00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 22 de persoane și aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoarea totală de 980 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI – 28.11.2018

Legea nr. 61/1991  – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice ( R) respectiv, pentru prevenirea faptelor antisociale care se petrec în unitățile de învățământ precum și în imediata apropiere a acestora.

Intervalul orar: 07:00 – 13:00

Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.

Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 8 instituții de învățământ, 14 unități de alimentație publică  și  depistați 16 elevi absentând de la cursuri. De asemenea, au fost aplicate un număr de 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 450 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie

ACȚIUNE A BIROULUI SIGURANȚĂ RUTIERĂ

În vederea asigurării respectării prevederilor legale lucrătorii Biroului de Siguranță Rutieră au executat, în data de 31.05.2018, în intervalul orar 09:30 – 12.30 și 15.00 – 18.00 o acțiune care a avut în vedere toată gama de activități aflate în competență după cum urmează :
– încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea voluntară neregulamentară, parcarea autovehiculelor pe trotuar și accesul interzis; 
– încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum;
– încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede sau vehicule cu tracțiune animală;
– încălcarea prevederilor referitoare la circulația în zona pietonală, parcuri, zone de agrement precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
– aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate. 
Zonele vizate au fost: Mioriței, Ștefan cel Mare, Mărășești, Aeroportului, Bulevardul Unirii, Calea Romanului. Cu ocazia activităților desfășurate au fost verificate 39 de autoturisme, 10 taxiuri și identificate 5 mașini abandonate cărora li s-au întocmit documentații în vederea ridicării din spațiul public. Au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.785 lei.
În weekend polițiștii locali au efectuat 17 acțiuni de fluidizarea traficului rutier și au participat la buna desfășurare a cinci evenimente cultural-sportive.

ACȚIUNE DESFĂȘURATĂ DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 11.05.2018

H.C.L. nr. 84/2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări;
Intervalul orar: 09:00 – 11:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate un număr de 160 autovehicule, depistate 87 autoturisme care încalcă prevederile actului normativ mai sus menționat. Pentru 22 dintre aceste fapte au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 1.290 lei iar pentru celelalte 65 autovehicule au fost întocmite documentele de verificare urmând a fi sancționate în perioada următoare.

ACȚIUNE DESFĂȘURATĂ DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 10.05.2018

Legea nr. 61/1991 – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (R), respectiv pentru prevenirea faptelor anisociale care se petrec în unitățile de învățământ precum și în imediata apropiere a acestora.
Intervalul orar: 14:00 – 21:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 10 persoane, aplicate un număr de 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 430 lei

ACȚIUNE DESFĂȘURATĂ DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 08.05.2018

H.C.L. nr. 384/2007 de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 09:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 18 persoane, fiind aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 300 lei pentru nerespectarea regulilor de păstrare a curățeniei de către proprietarii animalelor de companie.

ACȚIUNE DESFĂȘURATĂ DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI ÎMPREUNĂ CU BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – 04.05.2018

H.C.L. nr. 84/2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări.
Intervalul orar: 10:00 – 14:00
Locul desfășurării: zona Gării – Mihai Eminescu – Cartier CFR, zona Nord – Aprodu Purice –Călugăreni, Ștefan cel Mare, zona Centrală – B-ld Unirii – I.L Caragiale, zona Stadionului – Mărășești – Alecu Russo – Milcov – Republicii.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 139 de autovehicule și depistate 81 autoturisme care încalcă prevederile actului normativ mai sus menționat. Pentru 36 dintre aceste fapte au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.640 lei iar pentru celelalte 50 autovehicule au fost întocmite documentele de verificare urmând a fi sancționate în perioada următoare.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 03.05.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 09:00 – 15:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 26 de persoane, fiind aplicate un număr de 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 840 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 26.04.2018

Legea nr. 61/1991 – sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (R), respectiv pentru prevenirea faptelor anisociale care se petrec în unitățile de învățământ precum și în imediata apropiere a acestora.
Intervalul orar: 10:30 – 13:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 16 persoane, controlate 4 unități de învățământ și 9 unități de alimentație publică, fiind aplicate un număr de 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 340 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – în perioada 20 – 27.04.2018

H.C.L. nr. 84/2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări;
OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice
Intervalul orar: 09:00 – 12:00
Locul desfășurării: zona Centrală, B-ld Unirii, str. Ștefan cel Mare, str. Mărășești, str. Republicii.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 59 de autovehicule și legitimate 59 de persoane, fiind aplicate un număr de 51 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.140 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 25.04.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 22:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 60 de persoane, fiind aplicate un număr de 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 1580 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 24.04.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 22:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 51de persoane, fiind aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.190 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 24.04.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 22:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 51de persoane, fiind aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.190 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ – 24.04.2018

H.C.L. nr. 362/2007 privind aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău.
Intervalul orar: 09:00 – 12:00 și 15:30- 18:30
Locul desfășurării: str.V.Bistriței, Bld Unirii, str.Milcov, str. Garofiței, str. Narciselor
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost controlate 20 de autovehicule și legitimate 22 de persoane, fiind aplicate un număr de 19 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.900 lei.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 23.04.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 22:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 27 de persoane, fiind aplicate un număr de 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 750 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI – 23.04.2018

H.C.L. nr. 223/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea , păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Bacău.
Intervalul orar: 06:00 – 22:00
Locul desfășurării: sectoarele de responsabilitate ale municipiului Bacău.
Rezultate: Cu prilejul acțiunii au fost legitimate și controlate 27 de persoane, fiind aplicate un număr de 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 750 lei pentru nerespectarea normelor de curățenie.

Actiuni desfasurate de Biroul de Ordine Publica-24.03.2017

L 145/2014- reglementarea activitatilor de comert din pietele municpiului

Interval orar: 06.30-11.00

Locul desfasurarii: Piata Sud din municipiul Bacau

Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 32 comercianti , fiind aplicate un numar de 6 sanctiuni contraventionale pentru nereguli constatate in desfasurarea activitatii de comert.

Actiuni desfasurate de Biroul de Ordine Publica-23.03.2017

L 145/2014- reglementarea activitatilor de comert din pietele municpiului
Interval orar: 06.30-10.30
Locul desfasurarii: Piata de Gros din municipiul Bacau
Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost controlate un numar de 6 societati comerciale si 15 persoane fizice, fiind aplicate un numar de 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 600 lei pentru nereguli constatate in desfasurarea activitatii de comert.
HCL 223/2001 – respectarea prevederilor legale priviind pastrarea curateniei pe raza mun. Bacau
Interval orar: 15.00 – 21.00
Locul desfasurarii: sectoarele de resposabilitate
Rezultate: Cu prilejul actiunii, au fost legitimate si controlate un numar de 16 persoane, fiind aplicate un numar de 12 sanctiuni contraventionale in valoare de 350 lei, pentru nerespectarea normelor de curatenie pe domeniul public.

Actiuni desfasurate de Biroul de Ordine Publica-22.03.2017

H.C.L. 384/2007 – privind respectarea regulilor de pastrarea a curateniei de catre proprietarii de animale de companie;
Intervalul orar : 16.00 – 20.00
Locul desfasurarii : sectoarele municipiului Bacau
Rezultate: cu prilejul actiunii au fost legitimate un numar de 8 persoane, fiind depistate 6 persoane, care nu respectau prevederile legale in vigoare, fiind aplicate 6 sanctiuni contraventionale in cuantum de 400 lei.
HCL 223/2001 – respectarea prevederilor legale priviind pastrarea curateniei pe raza mun. Bacau
Interval orar: 06.00 – 08.00
Locul desfasurarii: Banca Nationala, Mioritei, Garofitei
Rezultate: Cu prilejul actiunii, au fost legitimate si controlate un numar de 5 persoane, fiind aplicate un numar de 3 sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea normelor de curatenie pe domeniul public.

Actiuni desfasurate de Biroul de Ordine Publica-20.03.2017

L. 61/ 1991- depistarea, identificarea si sanctionarea grupurilor de tineri care perturba ordinea si linistea publica;
Intervalul orar: 16.00- 20.00
Locul desfasurarii: sectoarele de responsabilitate de pe raza municipiului Bacau
Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost verificate mai multe zone considerate a fi cu probleme de pe raza municipiului Bacau, fiind identificate si legitimate un numar de 16 persoane. Au fost aplicate un numar de 9 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 620 lei, pentru tulburarea ordinii si linistii publice, precum si pentru nerespectarea normelor privind regimul domiciliar si al parcarilor cu plata.
HCL 223/2001 – respectarea prevederilor legale priviind pastrarea curateniei pe raza mun. Bacau
Interval orar: 16.00 – 20.00
Locul desfasurarii: sectoarele de responsabilitate din municipiul Bacau
Rezultate: Cu prilejul actiunii, au fost legitimate si controlate un numar de 7 persoane, fiind aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea normelor de curatenie pe domeniul public.
HCL 362/2007- respectarea prevederilor legale privind transportul de persoane si a statiilor din care sunt preluati calatorii
Interval orar: 14.00- 21.00
Locul desfasurarii : sectoarele repartizate in buletinul postului
Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost controlati 5 operatori de transport, 12 persoane legitimate, fiind aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 1430 lei.

Actiuni desfasurate de Politia Locala – 15.03.2017

L. 12/1990- prevenirea faptelor de comert ilicit
Interval orar: 10.00 – 13.00
Locul desfasurarii : Piata Centrala, Piata Sud, Piata Aviatori, Pasajul Revolutiei
Rezultate: Cu prilejul actiunii ce a vizat prevenirea comertului ambulant ilicit, au fost legitimate un numar de 11 persoane, fiind aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 200 lei .
HCL 223/2001 – respectarea prevederilor legale priviind pastrarea curateniei pe raza mun. Bacau
Interval orar: 17.00 – 20.00
Locul desfasurarii: sectoarele de responsabilitate din municipiul Bacau
Rezultate: Cu prilejul actiunii, au fost legitimate si controlate un numar de 10 persoane, fiind aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale in cuantum de 200 lei, pentru nerespectarea normelor de curatenie pe domeniul public.
HCL 27/ 2008 – respectarea prevederilor legale privind reglementarea activitatilor taxi
Interval orar : 07.00- 13.00
Locul desfasurarii: zonele cu statii taxi din municipiul Bacau
Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost verificate un numar de 20 autovehicule , fiind aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 300 lei, pentru abateri de natura contraventionala.

Actiuni desfasurate de Politia Locala – 14.03.2017

In perioada de referinta, agentii Politiei Locale Bacau au desfasurat un numar de 2actiuni tematice, care au vizat respectarea prevederilor legale la actele normative din sfera de competenta, dupa cum urmeaza:

H.C.L. 384/2007 – privind respectarea regulilor de pastrarea a curateniei de catre proprietarii de animale de companie;
Intervalul orar : 16.00 – 19.00
Locul desfasurarii : sectoarele municipiului Bacau
Rezultate: cu prilejul actiunii au fost legitimate un numar de 9 persoane, fiind depistate 5 persoane, care nu respectau prevederile legale in vigoare, fiind aplicate 5 sanctiuni contraventionale in cuantum de de 300 lei.
L.61/1991- prevenirea si combaterea fenomenului de cersetorie pe raza municipiului Bacau
Intervalul orar: 11.00 – 13.00
Locul desfasurarii: lacasurile de cult din sectoarele de responsabilitate si zonele din imediata apropiere a acestora.
Rezultate: Cu prilejul actiunii au fost legitimate un numar de 14 persoane, din care 4 au fost indrumate catre domiciliu, fiind aplicate 11 sanctiuni contraventionale in cuantum de 870 lei, dupa cum urmeaza:
L 61/1991- 5 sanctiuni in valoare de 450 lei
OUG 97/2005 – 3 sanctiuni in valoare de 120 lei
L 349/2002 – 3 sanctiuni in valoare de 300 lei

Actiune desfasurata de politistii locali din cadrul Biroului de Inspectie Comerciala si Protectie a Mediului

Politistii locali din cadrul Biroului Inspectie Comerciala si Protectie a Mediului au desfasurat i actiune ce a vizat prevenirea si combaterea efectuarii de prestari servicii fara documente legale de catre operatorii economici cu specific de service auto. Cu acest prilej au fost verificati un numar de 34 operatori economici , fiind intocmite un numar de 25 note de control si 6 procese verbale de sanctionare in cuantum de 1800 lei.

Postat pe 21 Februarie 2017 De Politia Locala Bacau.

Actiunea a vizat verificarea activitatii de comert cu produse specifice sarbatorilor de primavara, desfasurata in locatiile autorizate de catre Primaria Bacau si actele de comert neautorizat din municipiul Bacau. Urmare a verificarilor efectuate au fost intocmite un numar de 8 note de control si 17 procese verbale de sanctionare in cuantum de 5000 lei, pentru nerespectarea amplasamentelor aprobate, neafisarea preturilor si comert ambulant. De asemenea, au fost ridicate in vederea confiscarii si valorificate produse in valoare de 203 lei.