Bibliotecă legislativă
Acte normative principale aplicate în activitatea polițiștilor locali

 • Legea nr. 12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155572?isFormaDeBaza=True

 • Legea nr. 60/1991 – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55480

 • nr. 537/2007 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82739

 • C.L. nr. 192/2010 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Oborului Şerbăneşti din municipiul Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_192_2010.pdf

 • C.L. nr. 198/2002 – privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile Municipiului Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

https://municipiulbacau.ro/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/

 • C.L. nr. 234/2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement şi zonele urbane ale municipiului Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_234_2010.pdf

 • C.L. nr. 384/2007 – de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice şi păsări în municipiul Bacău, cu modificările şi completările ulterioare.

http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_384_2007.pdf

 • C.L. nr. 27/2008 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/13-01-21-10-47-

46HCL_NR.27_DIN_28.02.2008.pdf

 • C.L. nr. 84/2008 – privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor auto din municipiul Bacău şi regimul contravenţional în folosirea acestor parcări, cu modificările şi completările ulterioare;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/HCL_NR.84_DIN_27.03.2008.pdf

 • C.L. nr. 223/2001 – pentru aprobarea normelor şi regimului contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2017/02/hcl_223_din_17.12.2001.pdf

 • C.L. nr. 233/2006 – privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

https://municipiulbacau.ro/hcl/2006/

 • C.L. nr. 305/2012 – privind modificarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

http://arhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/H.C.L._NR.305_DIN_27.12.2012.pdf

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73837

 • C.L. nr. 253/2012 – pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/HCL._NR.253_DIN_25.10.2012.pdf

 • Legea nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare – pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533

 • Legea 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761

 • Legea nr. 103/1992 – privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2384

H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4524

 • G. nr. 348/2004 – privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50756

 • G. nr. 843/1999 – privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, neincluse în structurile de primire turistice;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/19615

 • G. nr. 947/2000 – privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată şi actualizată;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24730

 • G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicată şi actualizată;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24110

 • C.L. nr. 60/1998privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la regulile generale de comerț și control comercial;

https://municipiulbacau.ro/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/

 • Legea nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare – pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149533

 • Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673

 • Legea nr. 101/2006 – serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71304

 • Legea nr. 211/2011 – privind regimul deşeurilor (republicată);

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133184

 • Legea nr. 265/2006 – pentru aprobarea U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73220

 • G. nr. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/61498

 • G. nr. 2293/2004 – privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase (actualizată);

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58121

 • U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289

 • U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634

 • C.L. nr. 126/2004 – privind obligaţiile agenţilor economici cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, în vederea păstrării curăţeniei şi integrităţii drumurilor publice din municipiul Bacău;

https://municipiulbacau.ro/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/

 • C.L. nr. 327/2004 – privind aprobarea normelor şi stabilirea contravenţiilor pentru protecţia pomilor fructiferi şi arborilor ornamentali, de pe terenurile aflate în domeniul public şi privat al municipiului Bacău;

https://municipiulbacau.ro/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/

 • U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

 • Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120615

 • G. nr. 1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/124818

 • G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779

 • C.L. nr. 11/2011 – privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

 http://arhiva.municipiulbacau.ro/subpagini_fisiere/14-02-17-04-23-11HCL_NR.11_DIN_31.01.2011.pdf

 • Legea nr. 4/2008 – privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88568/

 • Legea nr. 54/2012 – privind desfăşurarea activităţilor de picnic, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136580

 • Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155343

 • Legea nr. 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616

 • Legea nr. 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203233

 • Legea nr. 232/2018pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203545

 • Legea nr. 349/2002 – pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36778

 • Legea nr. 448/2006 – privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815

 • U.G. nr. 55/2002 – privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35880

 • U.G. nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63354

 • C.L. nr. 305/2018 – de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare, pentru diverse categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, cu modificările şi completările ulterioare;

https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.305-din-31.08.2018.pdf

 • Legea nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41461

 • Legea nr. 421/2002 – privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37086

 • G. nr. 1391/2006 – privind regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76226

 • U.G. nr. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74028

 • Legea nr. 252/2003privind Registrul Unic de Control;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/44478

 • C.L. nr. 120/2009 – privind desfăşurarea activităţilor sezoniere pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău;

http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_120_2009.pdf

 • C.L. nr. 119/2009 – privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activităţii de publicitate stradală pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău, completat cu prevederile H.C.L. nr. 350/2009.

http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_119_2009.pdf
http://arhiva.municipiulbacau.ro/import/HCL_350_2009.pdf