Poliţia Locală a Municipiului Bacău este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11 din 31 ianuarie 2011 s-a înfiinţat, prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01 februarie 2011, Poliţia Locală a Municipiului Bacău – ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. Poliţia Locala a Municipiului Bacău îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, şi sub conducerea primarului municipiului Bacău.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a Municipiului Bacău cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.