CARDURI-LEGITIMAȚIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

INFORMARE

Având în vedere starea de urgență instituită pe teritoriul României, Poliția Locală a Municipiului Bacău face următoarele precizări cu privire la modalitatea de transmitere a  documentației necesare eliberării cardurilor-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap,  precum și a modului în care cei în drept pot intra în posesia lor:

– pentru eliberarea cardurilor – legitimație de parcare, persoanele care beneficiază de acest drept în conformitate cu prevederile Legii 448/2006,  vor avea obligația să transmită prin poștă,  pe adresa Politiei Locale a Municipiului Bacău din str. I.L. Caragiale Nr. 2, Bacău și/sau prin e-mail, pe adresa office@politialocalabc.ro, următoarele documente:
•    cerere tip;
•    fotografie color format 3/4  persoană cu handicap;
•    copie carte de identitate/certificat de naștere persoană cu handicap;
•    copie carte de identitate reprezentant legal;
•    copie a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, în termen de valabilitate;
•    copie hotărâre judecătorească definitivă care atestă calitatea de reprezentant legal, tutore/curator al  persoanei cu handicap;
•    copie dispoziție de plasament al persoanei minore cu handicap;
•    consimțământul semnatarului cererii privind prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal (acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal);
•    cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut anterior un astfel de card
–    formularele tip (cererea și acordul privind prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal) pot  fi descărcate de pe site-ul Poliției Locale a Municipiului Bacău www.politialocalabc.ro;
–    toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”conform cu originalul”, data și semnătura titularului cererii.Pentru cei care aleg să transmită documentația prin e-mail, fotografia color se va scana și se va transmite în format PDF.După emiterea lor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, prin compartimentul de specialitate, va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, cardul-legitimație de parcare, pe adresa persoanei cu dizabilități.
Confirmarea de primire va ține loc de semnătură a titularului de card-legitimație de parcare.
Cardurile legitimație de parcare pentru persoane cu handicap al căror valabilitate expiră în această perioadă își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Notă:
      Precizăm că actuala procedură este valabilă doar în perioada în care este instituită starea de urgență.

 

INFORMAȚII GENERALE

 • Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora pot solicita Poliției Locale a Municipiului Bacău eliberarea unui card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare.
 • Beneficiarii cardului-legitimație pentru locurile gratuite de parcare sunt persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza Municipiului Bacău sau viză de reședință pe raza Municipiului Bacău.

 

DEFINIȚII

 • Persoane cu handicap = copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului în termen de valabilitate; adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau după caz, decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate
 • Reprezentant legal = părintele persoanei minore cu handicap sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap, conform art. 4 din Legea 448/2006 (asistentul personal nu este reprezentant/tutore al persoanei cu handicap; asistentul personal profesionist nu este reprezentant legal al copilului decât dacă are o sentință judecătorească în acest sens, conform Legii nr. 272/2004, republicată și actualizata în 2016).
 • Tutore/curator = persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII CARDULUI-LEGITIMAȚIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap, după caz, solicitanții vor depune la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău următoarele documente, în copie:

 • fotografie color format 3/4 persoană cu handicap;
 • copie carte de identitate/certificat de naștere persoană cu handicap;
 • copie carte de identitate reprezentant legal;
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie hotărâre judecătoarească definitivă care atestă calitatea de reprezentant legal, tutore/curator al persoanei cu handicap;
 • procură notarială privind calitatea de împuternicit al persoanei cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie dispoziție de plasament al persoanei minore cu handicap;
 • cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut anterior un astfel de card, la intrarea în posesie a celui nou.
 • cerere solicitare eliberare card-legitimație de parcare  (Anexa nr. 1);
 • consimțământul semnatarului cererii privind prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2);

Toate documentele depuse în copie vor fi însoţite de originalul acestora, pentru verificarea autenticităţii. Originalele se restituie pe loc după confruntarea cu documentele în copie.
Cardul-legitimație de parcare  va avea același termen de valabilitate cu al certificatului de încadrare în   grad de handicap; cardul-legitimatie va fi afișat în partea din față a autovehiculului, astfel încat să poată fi vizibile următoarele informații: termen de valabilitate, emitent, serie și număr card (Anexa nr. 3 – față card).
Informații suplimentare se pot obține de la următoarele numere de telefon: 0234/986 și 0728292114

Programul de depunere a  documentației și de eliberare a cardurilor-legitimație de parcare:

 • luni – joi: 08:00-16.00;
 • vineri: 08:00-14:00.

Cerere solicitare eliberare card-legitimație , se obține de la sediul nostru sau în format  electronic <<