Contracte,  acte aditionale,  facturi  și  plăți

CHELTUIELI

ANUL 2024

CHELTUIELI

ANUL 2023

CHELTUIELI

ANUL 2022

CHELTUIELI

ANUL 2021

CHELTUIELI

ANUL 2020

CHELTUIELI

ANUL 2016

CHELTUIELI

ANUL 2015

CHELTUIELI

ANUL 2011