Mobirise

Activități Desfășurate

Unitati de Învatamant

În conformitate cu Planul local comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, instituţiei noastre i-au fost repartizate 10 instituţii de învățământ

Asociatii de Proprietari

Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă cetățenii municipiului Bacău, la inițiativa conducerii Poliției Locale Bacău sau a Asociaţiilor de proprietari, au fost organizate periodic întâlniri cu membrii asociaţiilor de proprietari/locatari, unde au fost invitaţi și reprezentanţi ai Poliției Locale Bacău,