Screenshot_2
Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.
Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.
 Poliţia Locală a Municipiului Bacău este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.
2011

2011

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11 din 31 ianuarie 2011 s-a înfiinţat, prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01 februarie 2011, Poliţia Locală a Municipiului Bacău – ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. Poliţia Locala a Municipiului Bacău îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, şi sub conducerea primarului municipiului Bacău.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a Municipiului Bacău cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a Municipiului Bacău cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
Screenshot_7

Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind aparărea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii: 
ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; disciplina în construcţii si afisajul stradal;  protecţia mediului;  activitatea comercială; evidenţa persoanelor;  Alte domenii stabilite prin lege. 
  Poliţia locală îşi desfasoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii si nediscriminării. 

u3.jpg
night
Poliția locală care are în structură compartimente funcționale cu atribuții în domeniul circulației rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare și instruirea personalului destinat acestei activități, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulației rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Poliția locală poate deține, administra și/sau folosi, după caz, în condițiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate și dotate cu dispozitive de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor și valorilor dotate potrivit legii, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.