mobirise.com

Bilanț 2016

                                     


                                            ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU ÎN ANUL 2016
CONSIDERAŢII GENERALE


Poliţia Locală a Municipiului Bacău şi-a început activitatea la 01.02.2011, conform Legii 155/2010, H.G. nr. 1332/2010 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 11/2011, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor pe raza municipiului Bacău.

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, care prin efectivele sale specializate, alături de celelalte instituţii fundamentale ale statului de drept, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Activitatea preventivă care vizează siguranţa cetăţeanului, a constituit punctul de referinţă al întregului personal cu atribuţii în asigurarea ordinii publice în anul 2016. 


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, EVOLUŢIA SI DINAMICA PERSONALULUI POLŢIEI LOCALE BACĂU


În conformitate cu H.C.L. nr.139 din 31.07.2014, s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei noastre pentru un număr de 173 funcţii, după cum urmează :


- 139 funcţii publice ;


o 10 funcţii de conducere ; 


o 129 funcţii de execuţie ;


- 34 funcţii contractuale ;


Poliţia Locală a Municipiului Bacău are în componenţa organigramei, prevăzute 2 (două) servicii, 7 (şapte) birouri şi 13 (treisprezece) compartimente. 


Din cele 173 de funcţii prevăzute în anul 2015, 24 de funcţii au fost vacante, iar în anul 2016 numărul acestora a crescut la 26 funcţii vacante. 

COOPERARE ŞI COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ

Poliţia Locală a Municipiului Bacău colaborează în special cu structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cu alte instituţii publice de pe raza municipiului Bacău, cu care are încheiate protocoale de colaborare, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor infracţionale şi îndeplinirea celorlalte misiuni ce îi revin.

1. OBIECTIVELE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

În anul 2016, Poliţia Locală a municipiului Bacău a avut următoarele obiective strategice :
1. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
Este unul din principalele obiective asumate de către instituţia noastră, şi anume asigurarea unui climat de ordine şi linişte pentru locuitorii municipiului Bacău, garantarea şi protejarea bunurilor ce compun proprietatea publică şi privată.

            La realizarea acestui obiectiv aportul principal l-au avut Biroul de Ordine Publică și Compartimentul Intervenţii. S-a acţionat zilnic, în medie cu un efectiv de 4 patrule proprii pe sch.1 şi sch. 2 şi 2 patrule pe schimbul trei şi în sistem integrat cu 2 patrule mixte pe sch.1 și sch.2 cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie Bacău. De asemenea, zilnic s-a acţionat cu o grupă operativă formată din câte 4 poliţişti locali pe fiecare schimb, având misiunea de a interveni şi aplana stările conflictuale de pe raza municipiului Bacău, de a sprijini ceilalţi poliţişti locali în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi de a monitoriza zonele cu risc criminogen ridicat (unităţile şcolare arondate, Gara Bacău cu pasajul subteran, Autogara Bacău, Pasajul Revoluţiei, Pasajul Letea, parcurile Cancicov, Catedralei și Gherăieşti, etc.).

La acest obiectiv vom analiza principalii indicatori de performanţă:

1.1 Acțiuni desfășurate;

- Legea 61/1991- privind tulburarea ordinii publice = 46

- O.U.G. 97/2005- privind evidenţa persoanei = 14

- Legea 349/2002- privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun = 9


Se poate observa o creştere la numărul de acțiuni pe Legea nr.61/1991 şi pe Legea nr. 349/2002.1.2 Infracțiuni constatate în flagrant; 

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010, personalul poliţiei locale a fost împuternicit să constate infracţiunile flagrante, procedând conform dispoziţiilor art. 293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.


În anul 2016, la nivelul instituţiei au fost constatate un număr de 87 fapte de natură penală, în care au fost implicate 103 persoane suspecte și au fost depistate 4 persoane urmărite în temeiul legii, toate fiind predate la I.P.J. Bacău sau Poliției Municipiului Bacău, în vederea continuării cercetărilor.

1.3 Stări conflictuale aplanate;

S-au avut în vedere disconfortul creat cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice, blocarea căilor de acces, utilizarea spaţiilor de folosinţă comună, ocuparea abuzivă a locurilor de parcare păstrarea curățeniei, întreţinerea spaţiilor verzi.

1.4 Combaterea fenomenului de cerșetorie, vagabondaj, persoane fără adăpost;
     Pentru reducerea actelor de cerșetorie, vagabondaj, persoane fără adăpost de pe raza municipiului Bacău, având la bază Protocolul încheiat cu I.P.J. Bacău, Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, în anul 2016 au fost executate un număr de 13 acţiuni pe linia combaterii fenomenului de cerşetorie, vagabondaj, persoane fără adăpost, fiind constatate următoarele:
- persoane depistate care apelau în mod repetat la mila publică = 325
o cu domiciliul în Bacău = 151
o cu domiciliul în alte localităţi = 174
o persoane majore depistate = 274
o persoane minore depistate = 51
- persoane fără adăpost = 165
- persoane predate Direcţiei de Asistenţă Socială = 58
- persoane conduse la Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost = 27 

Faţă de persoanele depistate s-a luat măsura îndrumării spre localitatea de domiciliu, sau încredințarea acestora Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Centrului de cazare temporară pentru persoanele fără adăpost, în vederea soluționării problemelor persoanelor depistate în condițiile legii. De asemenea, au fost dezafectate şi salubrizate un număr de 13 adăposturi improvizate.

1.5 Activităţi pe linia unităților de învățământ;


În conformitate cu Planul local comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, instituţiei noastre i-au fost repartizate 10 instituţii de învățământ, astfel:


1. C. N. „GHEORGHE VRÂNCEANU”;

2. C.N . „FERDINAND I” – cls. I-VIII;

3. C.N. „FERDINAND I” – cls. IX-XII;

4. Colegiul Pedagogic „ȘTEFAN CEL MARE”;

5. Colegiul Economic „ION GHICA”;


- controale în şcoli = 1.453

- controale în baruri, cafenele = 150 

- elevi depistaţi = 30

- elevi predaţi conducerii unităţilor de învăţământ = 206. Liceul cu Program Sportiv; 

7. Școala gimnazială nr. 2 „C-TIN PLATON”;

8. Școala gimnazială nr. 4 „G.M. CANCICOV”;

9. Școala gimnazială nr. 11 „MIHAI DRĂGAN”;

10. Școala gimnazială nr. 28 „M.COSTIN”;


Au fost desfășurate un număr de 17 ședințe în unitățile de învățământ arondate Poliției Locale atât pe teme de ordine publică, cât și de siguranță rutieră, protecția mediului, etc..

1.6. Evidența persoanei;    
    În baza solicitărilor Asociaţiilor de proprietari, Primăriei municipiului Bacău (Compartiment Evidenţă Contracte), Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie Bacău sau chiar a cetăţenilor din municipiul Bacău, s-au organizat un număr de 14 acţiuni, în special în locaţiile A.N.L. Făgăraş, Depoului, Letea, Narciselor, Orizontului, Bucegi, blocul nr.42 de pe str. Nicu Enea, blocul nr.5 de pe str. Pictor Aman, str. Energiei, str. Emil Racoviţă, fiind verificate un număr de 980 locuinţe şi aplicate un număr de 283 de sancţiuni contravenţionale 

1.7. Acţiuni de evacuare a persoanelor


     În anul 2016, la solicitarea Primăriei Municipiului Bacău, poliţiştii locali au participat la 36 de acțiuni de evacuare împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Evidenţă Contracte.


1.8. Combaterea consumului produselor din tutun;

     Prin actualizarea Legii 349/2002, începând cu luna martie a anului 2016, poliției locale i-a fost dată o nouă competență, respectiv pe linia constatării și aplicării de sancțiuni contravenționale în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

 Având în vedere acest lucru, instituția noastră a executat în anul 2016 un număr de 9 acțiuni pe această linie, aplicând cu această ocazie 563 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.500 lei.


1.9. Combaterea comerţului ilegal cu produse din tutun;

     În baza Planului comun de măsuri nr.1582 din 04.03.2016 pentru creşterea gradului de siguranţă în zona Pieţei Centrale a municipiului Bacău încheiat cu Poliţia Municipiului Bacău, s-a acţionat în principal pentru combaterea comerţului ilegal cu produse din tutun, prin asigurarea zilnică a unei patrule proprii din cadrul Biroului de Ordine Publică şi a unei patrule mixte cu lucrători din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău. Cu ocazia celor 44 intervenţii executate, au fost depistate 38 de persoane fiind ridicate în vederea confiscării 56.180 ţigarete.

1.10 Participarea la manifestări cultural artistice, religioase şi sportive ;
     În anul 2016 polițiştii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Compartimentului Intervenţii, au participat alături de lucrătorii de la Poliţia Română şi Jandarmeria Română la un număr de 38 evenimente cultural – artistice (Festivalul „Zilele Bacăului”, „Hramul Bacăului”, manifestări cu ocazia sărbătorilor de iarnă „Moş Nicolae”, Crăciun, Revelion, etc.) cu un efectiv de 121 de poliţişti locali şi la 88 de competiţii sportive (meciuri de handbal, volei masculin şi feminin) cu un efectiv de 435 de poliţişti locali. Menționăm că atât la manifestările cultural artistice, religioase cât şi la manifestările sportive, nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

1.11 - Sancțiuni contravenționale aplicate;        

     Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016 au fost aplicate un număr de 2.113 sancţiuni contravenţionale în valoare de 258.190 lei, având o creştere cu aproximativ 36% față de anul 2015.
     Conducerea și coordonarea integrată a activităţii Poliţiei Locale, Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române, de menţinere şi asigurare a ordinii publice, au avut ca rezultat scăderea semnificativă a faptelor anti-sociale din zona publică. S-au gestionat foarte bine două procese electorale care s-au desfășurat într-un climat general de normalitate, fără evenimente care să pună în pericol siguranța cetățenilor sau legalitatea exercitării votului.

2. Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe străzile şi drumurile publice din municipiul Bacău;

Principalii indicatori de performanță pentru realizarea acestui obiectiv sunt:


2.1 Acțiuni desfășurate;

- Legea nr.38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi închiriere = 4
- H.C.L. 27/2008 – privind transportul de persoane/marfă în regim de taxi = 14
- H.C.L. 84/2008 – privind parcările cu plată şi maşini expuse la vânzare = 27
- H.C.L. 362/2007 –privind serviciile regulate transport persoane = 13
- H.G. 1391/2006 – privind regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 = 15

2.2 Controale desfășurate pe linia legalității în transportul persoane/marfă în regim TAXI

     Pentru îndeplinirea acestui indicator, s-a lucrat cu o echipa special desemnată pe două schimburi, pentru verificarea atât a activităţii de transport marfă/persoane în regim taxi cât şi combaterea fenomenului de „piraterie” în rândul conducătorilor care desfăşoară această activitate.
     Se poate observa o creştere în activitatea de constatare a persoanelor care practică activitatea de transport în regim TAXI fără respectarea prevederilor legale.

2.3 Controale desfășurate pe linia operatorilor de transport prin servicii regulate;
      S-au desfăşurat pe parcursul anului 2016, activităţi de depistare şi sancţionare a conducătorilor de autovehicule cu masă totală mai mare de 3,5 tone care nu respectă restricţiile de circulaţie pe arterele municipiului Bacău cât şi pentru cei care nu respectă traseele şi/sau staţiile de îmbarcare/debarcare destinate transportului de persoane prin servicii regulate sau ocazionale fiind aplicate un număr de 150 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 38.300 lei.
     Se poate observa o creştere semnificativă (41,5%) în constatarea persoanelor care practică activitatea de transport fără respectarea prevederilor legale.

2.4 Activități de fluidizare a traficului rutier, autovehicule abandonate, autovehicule blocate;


2.5 Controale desfășurate pe linia regimului parcărilor publice cu plată, a autovehiculelor expuse la vânzare și a autovehiculelor parcate pe locurile destinate persoanelor cu handicap;

     Prin acţiunile desfăşurate, au fost depistate autovehicule parcate neregulamentar pe trotuar, în parcările cu plată fără plata taxelor cât şi expuse la vânzare, fiind aplicate un număr de 973 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.750 lei. Prioritar s-a situat şi activitatea de depistare şi constatare a celor care nu respectă prevederile Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, fiind aplicate un număr de 36 de sancţiuni contravenţionale. 
     La acest indicator avem o scădere de 12% față de anul 2015.

2.6 Activități desfășurate pe linia interzicerii circulației vehiculelor cu tracţiune animală pe arterele de pe raza municipiului Bacău;

     Pentru îndeplinirea acestui indicator au fost realizate un număr de 35 de controale fiind aplicate un număr de 88 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.050 lei.
      Se poate observa şi la acest indicator o creştere semnificativă (39,7%), în constatarea persoanelor care folosesc acest mijloc de transport interzis pe raza municipiului Bacău.

2.7 Sancțiuni contravenționale aplicate;


     Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au aplicat un număr de 2.874 sancţiuni contravenţionale în valoare de 261.600 lei având o scădere nesemnificativă (0,02%) faţă de anul 2015.


3. Asigurarea unui climat de comert civilizat;


Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au avut în vedere următorii indicatori de performanță:

- Acțiuni desfăşurate;

- Protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

- Respectarea regulilor de urbanism comercial;

- Verificarea activităţilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente;

- Note de control întocmite, procese verbale de sancționare;


3.1 Acțiuni desfășurate;


- Legea nr.12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite = 23
- Legea nr.145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol = 6
- H.C.L. 223/2001 - privind normele şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Bacău = 4
- H.C.L. 119/2009 – privind publicitatea stradala = 1
- H.C.L. 120/2009 – privind activităţile sezoniere = 5
- O.G. 99/2000 –privind produsele şi serviciile de piaţă = 8

3.2 Controale desfășurate pe linia combaterii comerțului ilicit a produselor și serviciilor de piață;

3.3. Note de control întocmite, sancţiuni contravenționale aplicate;

       La acest obiectiv avem o scădere de 20% în activitatea de constatare.

4. Asigurarea respectării normelor de protejare a spatiilor verzi şi a curăţeniei în municipiul Bacău;


     Pentru realizarea acestui indicator, s-a urmărit respectarea legislației privind protecția mediului, a protejării spațiilor verzi, arborilor, arbuștilor, respectării normelor de păstrare a curățeniei pe raza municipiului Bacău, precum şi activități de monitorizare a depozitărilor necontrolate de deșeuri.

Principalii indicatori de performanță:


4.1. - Acțiuni desfășurate


     În conformitate cu atribuțiile specifice prevăzute Legii nr.155/2010, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului de Protecţie a Mediului, sprijiniţi de poliţiştii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică, au organizat un număr de 41 de acţiuni după cum urmează:

- H.C.L. 223/2001 - privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Bacău = 18

- H.C.L. 234/2010 – privind protejarea spaţiilor verzi = 5

- H.C.L. 384/2007 – privind păstrarea curăţeniei de proprietarii animalelor de companie = 15

- Legea nr. 211/2011 - privind regimul deşeurilor = 2

- Legea nr.24/2007 – privind protejarea spaţiilor verzi = 14.2. Controale efectuate


     Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului de Protecţie a Mediului, în cursul anului 2016, au organizat şi desfăşurat un număr de 2012 controale, 254 pe linia respectării legislației privind protecția mediului, 471 pe linia protejării spațiilor verzi, arborilor, arbuștilor, 989 pe linia respectării normelor de păstrare a curățeniei pe raza municipiului Bacău, precum și 55 pe linia activități de monitorizare a depozitărilor necontrolate de deșeuri şi 243 pe linia păstrării curăţeniei de către proprietarii animalelor de companie/domestice.


4.3. Note de control întocmite, sancţiuni aplicate


Cu ocazia controalelor și verificărilor au fost întocmite un număr de 318 note de control şi aplicate un număr de 902 sancţiuni contravenţionale în valoare de 65.250 lei în scădere cu 35% faţă de anul 2015.

5. Asigurarea respectării legalităţii în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii ;


     Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform competenței, polițiștii locali ai Biroului Disciplină în Construcții, au desfășurat activităţi pentru depistarea construcțiilor efectuate fără respectarea normelor legale la imobilele proprietate privată, identificarea imobilelor degradate și a proprietarilor acestora, prevenirea și combaterea faptelor de încălcare și ocupare abuzivă a domeniului public prin construcții neautorizate precum și verificarea acordurilor de publicitate temporară emise de Primăria Municipiului Bacău.

Principalii indicatori de performanță:


5.1. – Controale desfășurate pe linia respectării:
- legalității construcțiilor = 1816
- afișajului publicitar stradal = 28
- autorizațiilor de execuție a lucrărilor în carosabil = 581
- constatare existenţă/inexistenţă construcţii = 161
- autorizaţilor de construire = 281
- participări comisii de recepţie = 145
- întocmire rapoarte de teren = 147
- întocmire fişe tehnice = 158
- verificări lucrări tehnico-edilitare = 67
- somaţii întocmite = 983
- note de control întocmite = 159

5.2. – Sancțiuni contravenționale aplicate;


     În această perioadă au fost constatate și aplicate un număr de 38 sancţiuni contravenţionale în valoare de 113.500 lei.


6. Asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor de interes local şi administrarea parcărilor cu plată;


     Poliţia Locală asigură pază doar la două obiective de interes local stabilite conform H.C.L. nr.338 din 29.11.2016 şi anume la sediile Primăriei Municipiului Bacău şi Consiliului Judeţean Bacău.

De asemenea, Poliţia Locală se ocupă cu supravegherea şi gestionarea celor 18 parcări auto cu plată din municipiul Bacău.
7. Alte activităţi desfăşurate;

7.1 - Sesizări și reclamații = 6.541 ;

- Sesizări scrise = 1.070
- Sesizări primite de către Ofiţerul de Serviciu = 3.983
- Sesizări din teren = 552
- Sesizări din oficiu = 936
- Consiliere cetăţeni = 42.540
- Persoane legitimate = 25.309

7.2 - Participări la ședințe asociații de proprietari;
     Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă cetățenii municipiului Bacău, la inițiativa conducerii Poliției Locale Bacău sau a Asociaţiilor de proprietari, au fost organizate periodic întâlniri cu membrii asociaţiilor de proprietari/locatari, unde au fost invitaţi și reprezentanţi ai Poliției Locale Bacău, pentru cunoaşterea problemelor din zona de competenţă şi rezolvarea operativă a acestora (cele mai multe probleme identificate sunt pe linie de ordine publică, curăţenie, spaţiile verzi, spaţiile de folosinţă comună, parcări, câini fără stăpân, domicilierea fără forme legale, etc.).

7.3 - Controale împreună cu alte instituţii


7.4 - Interogări baze de date M.A.I., persoane legitimate


     Poliţia Locală a Municipiului Bacău, având la bază „Protocol privind accesul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne”, a efectuat accesul la cele 4 (patru) baze de date ale M.A.I. şi anume: 

1. Evidenţa informatizată a persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute – „Urmăriţi”; 

2. Evidenţa informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor săvârşite în alte state, sesizate oficial Poliţiei Române - „Furt Auto”; 

3. Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculare; 

4. Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2016

2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE


     În perioada ultimilor ani, pe lângă gestiunea proceselor de muncă, conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău a desfăşurat o serie de activităţi, având ca obiect formarea iniţială şi continuă, recrutarea şi selecţia personalului, stresul profesional, asistenţa psihologică a personalului şi altele.

     În cadrul instituţiei funcţionează un compartiment de Resurse Umane, având încadrat conform statului de funcţii un post referent ocupat şi unul de inspector de specialitate, momentan vacant.

     Cu privire la formarea iniţială, din totalul celor 82 de poliţişti locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere care au urmat programe de formare iniţială în instituţii de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2015 - 2016 au fost şcolarizaţi un număr de 18 respectiv 22 de poliţişti locali.

 La acest moment, mai trebuie să urmeze acest curs de formare iniţială doar un singur poliţist local care s-a aflat în această perioadă în concediu de creştere copil.


3. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ


     Această activitate a fost realizată de către Compartimentul financiar-contabil din cadrul Biroul Financiar-Contabil, Resurse Umane şi Administrativ, având încadrat conform statului de funcţii un post de contabil şef, două posturi de consilier asistent, din care un post de consilier asistent este vacant. Veniturile Poliţiei Locale sunt asigurate din veniturile provenite din subvenţii şi din veniturile proprii, astfel:

- Veniturile din subvenţii în anul 2016 sunt în valoare de 9.129.420 lei cu 7,21% mai mari decât în anul 2015, din care :

o 5.869.605 lei reprezintă venituri de natură salarială;  

o 3.243.847lei reprezintă venituri materiale (cu 6,64% mai puțin decât în anul 2015); 

o 15.968 lei venituri pentru finanţarea investiţiilor (cu 89,49% mai mici decât în anul 2015);

- Veniturile proprii au provenit din încasările din parcări cu plată şi serviciile prestate cu ocazia manifestărilor sportive, fiind înregistrate 584.122 lei cu 14,77% mai mult faţă de anul 2015.

La capitolul cheltuieli, în anul 2016 s-au înregistrat următoarele:

- Cheltuieli salariale – 5.869.605 lei cu 20% mai mult faţă de anul 2015;

- Cheltuieli materiale – 3.444.109 cu 11,76% mai puţin decât în anul 2015;

- Cheltuieli de capital (investiţii) – 115.922 cu 50,17% mai puţin faţă de anul 2015;


4. OFICIUL JURIDIC –ACTIVITĂŢI PROCEDURALE


     La nivelul instituţiei funcţionează un compartiment juridic cu două funcţii publice prevăzute în statul de funcţii, cu o singură funcţie publică ocupată, una fiind vacantă şi un compartiment „Proceduri” cu atribuţii în evidenţierea proceselor verbale şi gestionarea Camerei de Corpuri Delicte, cu o singură funcţie publică prevăzută şi încadrată. În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 6.284 procese verbale de constatare a contravenţiei, 536 de afişări a acestora în municipiul Bacău şi 131 afişări în alte localităţi în raza cărora îşi aveau domiciliul contravenienţii.

     De asemenea, s-au trimis 3.420 procese-verbale neachitate, spre executare silită la Direcţia de Finanţe Publice Locale Bacău sau la Compartimentele impozite şi taxe din cadrul primăriilor localităţilor în raza cărora îşi aveau domiciliul contravenienţii.


      În ceea ce privește plângerile contravenționale, în cursul anului 2016 s-au înregistrat un număr de 74 plângeri, mulţi petenți fiind descurajaţi în a formula plângeri contravenționale dacă nu au motive temeinice, fapt datorat și practicii judiciare pozitive, în sensul existenței unei jurisprudențe favorabile Poliției Locale Bacău pe parcursul anilor 2010-2015, unii dintre contravenienți fiind sancționați și anterior.


5. RELAȚIA CU MASS – MEDIA


       Poliţia Locală a Municipiului Bacău a acordat în permanenţă o atenţie sporită relaţiei pe care o are cu mass-media, întrucât prin intermediul acesteia, cetăţenii municipiului Bacău fiind informaţi cu privire la activităţile desfăşurate. Principalele subiecte mediatizate au provenit din segmentele de ordine şi linişte publică şi din asigurarea unui comerţ civilizat, aici amintind activităţile desfăşurate pe linia comerţului cu ţigări de contrabandă (Legea nr.12/1990), precum şi subiecte de siguranţă rutieră, în special transport taxi neautorizat (HCL.27/2008) sau nerespectarea normelor privind parcarea autovehiculelor (HCL.84/2008).

                                      6. PROPUNERI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERATIVE ŞI INSTITUŢIONALE


     Pentru realizarea prerogativelor şi atribuţiilor conferite de lege, cât şi performanţa pretinsă Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, impun condiţii de finanţare la cote corespunzătoare, care să răspundă cerinţelor operaţionale prin modernizarea dotării, extinderea informatizării şi comunicaţiilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă şi nu în ultimul rând, creşterea nivelului de salarizare al poliţiştilor locali.

Pentru anul 2017, conducerea instituţiei a stabilit următoarele priorităţi în acest domeniu:

- Creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică în sistem propriu şi integrat;


- Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a funcţionarilor, pentru a răspunde cât mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficacitatea şi eficienţa serviciilor oferite comunităţii de către Poliția Locală, potrivit competenţelor legale ce îi revin.


- Modificarea şi completarea schemei de organizare a Poliţiei Locale a Municipiului Bacău și efectuarea demersurilor necesare reînnoirii parcului auto cu mijloace auto noi pentru patrulare și intervenție, în vederea creșterii mobilității și operativității intervenției la solicitările cetățenilor.


- Instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Primărie şi Poliţia Locală, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a mijloacelor publicitare, autorizaţii taxi etc., similar cu cele existente în marile municipii.


- Formarea şi pregătirea continuă a poliţiştilor locali în centrele proprii, în parteneriat cu specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bacău, în baza unui program tematic aprobat de conducerea celor două instituţii;


- Perfecţionarea sistemului de evaluare şi promovare a personalului exclusiv pe criteriile profesionalismului, competenţei şi abilităţii manageriale;


- Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu (introducerea a 14 aparate de taxat, asfaltare, marcarea şi instalarea de 13 indicatoare pentru persoanele cu handicap, etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism şi eficientizarea activităţii de încasare prin efectuarea de controale zilnice.


- Achiziţionarea unui autovehicul special destinat ridicării şi transportului autoturismelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Bacău;


- Amplasarea unor camere de luat vederi în municipiul Bacău, pentru supravegherea traficului rutier, zonei centrale, piețelor, parcurilor, etc. şi conectarea la dispeceratul instituţiei;- Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în Poliţia Locală a Municipiului Bacău;


     În încheiere, vreau să mulţumesc tuturor pentru efortul și munca depusă în anul 2016 şi față de cele prezentate, putem concluziona că Poliția Locală a Municipiului Bacău a contribuit la menținerea unui climat de ordine socială, a participat activ la toate evenimentele organizate pe raza municipiului Bacău, și-a îndeplinit atribuțiile conferite de actele normative în vigoare, răspunzând prompt (raportat la competențele legale), sesizărilor cetățenilor, câștigând respectul și încrederea acestora.


Întocmit,

Șef Serviciu Ordine Publică, Siguranță Rutieră și Evidența Persoanei

TOCILĂ BENONE - VASILE

A P R O B A T

Şeful Poliţiei Locale a Municipiului Bacău

Director executiv, 

Col.(r.) ENE CONSTANTIN - FLORIN

Redactat: P.L.M.B./O.P.S.R.E.P./TB/TB

Nr. exemplare: 20 ex.