INTEGRITATE    ȘI   ANTICORUPȚIE

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU pune la dispoziţie cetăţenilor următoarele modalităţi de sesizare a încălcării legii de către personalul propriu, după cum urmează:

  1. email : avertizor.integritate@politialocalabc.ro;
  2. telefon: 0720068618
  3. personal: prin prezentarea la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, Str. I.L.Caragiale, nr. 2, Bacău (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizor.integritate@politialocalabc.ro ;
  4. sesizări prin intermediul serviciilor poştale: la adresa Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, Str. I.L.Caragiale, nr. 2, Bacău.

Date contact Responsabil Integritate și Anticorupție
MIRZAC  RADU  EMIL
telefon: 0720.068.618 /  0234.986
fax: 0234/519.385  
e-mail: avertizor.integritate@politialocalabc.ro
Adresa: Str. I.L.Caragiale, nr. 2, Bacău

TRIMITE UN EMAIL

AVERTIZORI  ÎN  INTERES  PUBLIC

Conform Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, persoanele (denumite generic avertizori în interes public)  ce doresc să efectueze raportări privind încălcări ale legii de către personalul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău în domeniile lor de competenţă au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

CANALE INTERNE – puse la dispoziţie personalului propriu în cadrul POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU (conform Cap. III din Legea nr. 361/2022);

CANALE EXTERNE puse la dispoziţie publicului de către  POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, precum și de alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (conform Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

DIVULGARE PUBLICĂ  prin intermediul presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Raportarea cuprinde, conform art.6 din Legea nr. 361/2022, cel puţin, următoarele:

 (1) – numele şi prenumele;

      – datele de contact ale avertizorului în interes public;

      – contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile;

      – persoana vizată, dacă este cunoscută;

      – descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorităţi, instituţii publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanei juridice de drept privat;

       – probele în susţinerea raportării, după caz;

       – data şi semnătura, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.