Protecţia  Mediului

Biroul de Protecţie a Mediului

In domeniul protectiei mediului, Politia Locala are urmatoarele atributii: 
a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale; 
b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica; 
c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor; 
d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor; 
g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii; h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite; 
i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor; 
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a) si i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.