Permise Liberă Trecere

HOTĂRÂREA NR. 305 DIN 31.08.2018

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE

  1. CERERE TIP , se obține de la sediul nostru sau în format  electronic <<
  2. CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE/ÎNREGISTRATRE SAU CARTE DE IDENTITATE AL AUTOVEHICULULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACCESUL (COPIE)
  3. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI AL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI (COPIE)
  4. DOVADA ACHITĂRII TAXEI AFERENTE (COPIE)
  • începând cu data de 1 ianuarie 2019  achitarea taxei aferente permiselor de liberă trecere se achită în contul Poliției Locale a Municipiului Bacău, IBAN RO59TREZ061502205X013687   CF. 32954124  sau la caseria instituției situată în strada I.L.Caragiale nr.2.

Documentația prezentată mai sus se depune la sediul Poliției Locale a municipiului Bacău sau online pe adresa ,,permiseliberatrecere@politialocalabc.ro”.

Informații suplimentare la nr. de tel. 0234/986 ; 0754243306

Programul de eliberare a acestor permise va fi de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00.

Screenshot_1