Permise Liberă Trecere

INFORMARE

Poliția Locală a Municipiului Bacău recomandă transmiterea documentelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere prin intermediul platformei (portalului) de SERVICII ELECTRONICE , secțiunea POLIȚIE LOCALĂ  –  ELIBERARE PERMIS DE LIBERA TRECERE , pusă la dispoziție de Primăria Municipiului Bacău sau prin e-mail: permiseliberatrecere@politialocalabc.ro

De asemenea, plata taxelor percepute pentru eliberarea permiselor de liberă trecere (PLT) în vederea accesului vehiculelor rutiere în municipiul Bacău, se va face anticipat eliberării acestora, numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr.6, municipiul Bacău, județul Bacău sau prin OP în contul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, IBAN: RO60TREZ06121070250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, Cod Fiscal 4278337, începând cu data de 01 Ianuarie 2022.

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in vederea accesarii/furnizarii serviciilor oferite de catre Poliția Locala a Municipiului Bacau prin intermediul formularului DE SOLICITARE A CERERII DE ELIBERARE PERMIS DE LIBERĂ TRECERE . Va multumim!

PLT 1

HOTĂRÂREA NR. 295 DIN 30.08.2021

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE

  1. CERERE (se obține în format electronic)
  2. CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE/ÎNREGISTRATRE SAU CARTE DE IDENTITATE AL AUTOVEHICULULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACCESUL (COPIE)
  3. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI AL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI (COPIE)
  4. DOVADA ACHITĂRII TAXEI AFERENTE (COPIE)
  • începând cu data de 1 ianuarie 2022  achitarea taxei aferente permiselor de liberă trecere se achită în contul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU RO60TREZ06121070250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, Cod Fiscal 4278337 sau numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr.6, municipiul Bacău, județul Bacău! 

Documentația prezentată mai sus se depune online prin intermediul platformei (portalului)  SERVICII ELECTRONICE  , secțiunea POLIȚIA LOCALĂ  –  ELIBERARE PERMIS DE LIBERĂ TRECERE sau la adresa : permiseliberatrecere@politialocalabc.ro !

Informații suplimentare la nr. de tel. 0234/986 ; 0720.040.350

Programul de eliberare a acestor permise va fi de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00.
Nu se vor elibera permise de liberă trecere pentru solicitările transmise în
afara orelor de program pentru ziua în curs.