Permise Liberă Trecere

INFORMARE

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 970/2019, vă aducem la 
cunoștință faptul că programul de eliberare a permiselor de liberă 
trecere va fi următorul:
–    23-24 decembrie 2019 program normal 08.00-16.00;
–    30-31 decembrie 2019 program normal 08.00-16.00;

HOTĂRÂREA NR. 305 DIN 31.08.2018

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE

  1. CERERE TIP , se obține de la sediul nostru sau în format  electronic <<
  2. CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE/ÎNREGISTRATRE SAU CARTE DE IDENTITATE AL AUTOVEHICULULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACCESUL (COPIE)
  3. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI AL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI (COPIE)
  4. DOVADA ACHITĂRII TAXEI AFERENTE (COPIE)
  • începând cu data de 1 ianuarie 2019  achitarea taxei aferente permiselor de liberă trecere se achită în contul Poliției Locale a Municipiului Bacău, IBAN RO59TREZ061502205X013687   CF. 32954124  sau la caseria instituției situată în strada I.L.Caragiale nr.2.

Documentația prezentată mai sus se depune la sediul Poliției Locale a municipiului Bacău sau online pe adresa ,,permiseliberatrecere@politialocalabc.ro”.

Informații suplimentare la nr. de tel. 0234/986 ; 0754243306

Programul de eliberare a acestor permise va fi de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00.

Permise Libera Trecere

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in vederea accesarii/furnizarii serviciilor oferite de catre Poliția Locala a Municipiului Bacau prin intermediul formularului DE SOLICITARE A CERERII DE ELIBERARE PERMIS DE LIBERĂ TRECERE . Va multumim!