Permise Liberă Trecere

INFORMARE
Având în vedere creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirusul COVID-19 pe teritoriul României, Poliția Locală a Municipiului Bacău recomandă  transmiterea cererilor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere, adresate conducerii, prin e-mail (permiseliberatrecere@politialocalabc.ro), fax (0234/519385) și poștă (mun. Bacău, strada I.L. Caragiale, nr.2), în scopul limitării interacțiunii între persoanele care se prezintă la sediul unității noastre.

De asemenea, recomandăm ca în această perioadă plata taxelor pentru eliberarea PLT-urilor să se realizeze online în contul Poliției Locale, IBAN: RO27TREZ06121G330800XXXX  , Cod Fiscal: 27993380, iar dovada plății să fie transmisă odată cu celelalte documente pe adresa de e-mail :
permiseliberatrecere@politialocalabc.ro

HOTĂRÂREA NR. 305 DIN 31.08.2018

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE

  1. CERERE TIP , se obține de la sediul nostru sau în format  electronic <<
  2. CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE/ÎNREGISTRATRE SAU CARTE DE IDENTITATE AL AUTOVEHICULULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACCESUL (COPIE)
  3. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI AL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI (COPIE)
  4. DOVADA ACHITĂRII TAXEI AFERENTE (COPIE)
  • începând cu data de 1 ianuarie 2019  achitarea taxei aferente permiselor de liberă trecere se achită în contul Poliției Locale a Municipiului Bacău, IBAN RO27TREZ06121G330800XXXX   Cod Fiscal: 27993380  sau la caseria instituției situată în strada I.L.Caragiale nr.2.

Documentația prezentată mai sus se depune la sediul Poliției Locale a municipiului Bacău sau online la adresa ,, permiseliberatrecere@politialocalabc.ro ” !

Informații suplimentare la nr. de tel. 0234/986 ; 0754243306

Programul de eliberare a acestor permise va fi de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00.
Nu se vor elibera permise de liberă trecere pentru solicitările transmise în
afara orelor de program pentru ziua în curs.

Tarife

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in vederea accesarii/furnizarii serviciilor oferite de catre Poliția Locala a Municipiului Bacau prin intermediul formularului DE SOLICITARE A CERERII DE ELIBERARE PERMIS DE LIBERĂ TRECERE . Va multumim!