mobirise.com

Structura Organizatorica

DIRECTOR EXECUTIV - col.(rez.) dr. ing. ENE Constantin-Florin

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I.

SERVICIU DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII, INSPECŢIE COMERCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - Șef Serviciu - Ionescu Cătălin-Mihai

• BIROU DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII - Șef Birou - Toma Dragoș

• BIROU INSPECŢIE COMERCIALĂ - Șef Birou - Dumbravă Mihai

• BIROU PROTECŢIA MEDIULUI

SERVICIUL FINANCIAR, LOGISTIC ȘI RESURSE UMANE

• COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

• BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV - Șef Birou- Pușcaș IoanaDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BIROU ANALIZĂ ŞI PROCEDURI - Șef Birou - Diaconu Marinela

COMPARTIMENT PROCESARE CONTRAVENȚII, CAMERĂ CORP DELICT

BIROUL SIGURANŢĂ RUTIERĂ - Șef Birou - Năforniță Adrian-Cătălin

BIROU DISPECERAT ŞI ADMINISTRARE OBIECTIVE 

SERVICIU DE ORDINE PUBLICĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANEI- Șef Serviciu - Tocilă Benone-Vasile

• BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANEI - Șef Birou - Atănăsoaiei Gheorghe

• BIROU INTERVENŢII