Organigrama Poliției Locale a Municipiului Bacău

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • SERVICIU ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI
 • BIROU ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI
  • COMPARTIMENT ORGANIZARE ȘI MISIUNI DE CONTROL
  • COMPARTIMENT SECTORIZARE
  • COMPARTIMENT SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII
  • COMPARTIMENT INTERVENȚI
 • SERVICIU SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI ELIBERARE PERMISE DE LIBERĂ TRECERE
 • COMPARTIMENT SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI FLUIDIZARE TRAFIC
 • COMPARTIMENT AUTORIZĂRI ȘI ELIBERARE PERMISE
 • COMPARTIMENT SESIZĂRI, SISTEMATIZĂRI, AUTO ABANDONAT
 • BIROU DISPECERAT ȘI ADMINISTRARE OBIECTIVE
 • COMPARTIMENT DISPECERAT, ARME ȘI MUNIȚII
 • COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIV
 • COMPARTIMENT ANALIZĂ, SINTEZĂ ȘI BAZE DE DATE
 • COMPARTIMENT PROCESARE CONTRAVENȚII, CAMERĂ CORP DELICT
 • SERVICIU DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
 • COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
 • COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALĂ
 • COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI
 • SERVICIU FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
 • COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
 • COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLIC
 • COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
 • COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS
 • COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI SECRETARIAT
 • COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.
 • COMPARTIMENT COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ
 • COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 • COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
 • COMPARTIMENT ARHIVĂ
 • BIROU MONITORIZARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE