Organigrama Poliției Locale a Municipiului Bacău

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  I. COMPARTIMENT  JURIDIC CONTENCIOS

 II. COMPARTIMENT  RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

III. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

 IV. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

   V. COMPARTIMENT SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

  VI. COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE ȘI SECRETARIAT

 VII. COMPARTIMENT  ANALIZĂ, SINTEZE ȘI BAZE DE DATE

VIII. COMPARTIMENT  ADMINISTRATIV

   IX. COMPARTIMENT COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

    X. SERVICIU DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
                  1. COMPARTIMENT  DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL
                  2. COMPARTIMENT  CONTROL  COMERCIAL
                  3. COMPARTIMENT  PROTECȚIA MEDIULUI

  XI. BIROU SIGURANȚĂ RUTIERĂ ȘI ELIBERĂRI PERMISE DE LIBERĂ TRECERE
                   1. COMPARTIMENT SIGURANȚĂ RUTIERĂ
                   2. COMPARTIMENT AUTORIZĂRI ȘI ELIBERĂRI PERMISE DE LIBERĂ TRECERE

XII. SERVICIU ORDINE PUBLICĂ  ŞI EVIDENŢA PERSOANEI
           A. BIROU  ORDINE PUBLICĂ  ŞI EVIDENŢA PERSOANEI 
                    1. COMPARTIMENT  SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII
                    2. COMPARTIMENT  SECTORIZARE
                    3. COMPARTIMENT  INTERVENŢII

            B. BIROU  MONITORIZARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE
                     1. COMPARTIMENT  MONITORIZARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE
                     2. COMPARTIMENT DISPECERAT, ARME ȘI MUNIȚII
                     3. COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIVE

            C. COMPARTIMENT  PROCESARE CONTRAVENTII, CAMERA CORP DELICT ȘI ARHIVĂ