Web Maker

LEGEA nr. 544/2001

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

VIZUALIZEAZA ACTUL NORMATIV - LINK
CERERE PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC - LINK
MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA - LINK


TRANSPARENTA VENITURlLOR SALARIALE

Situatia drepturilor salariale personalului Politiei Locale a Municipiului Bacau, intocmita conform prevederilor art. 33 alin.(I) din Legea-cadru nr. 153/2017, la data de 30.09.2017Salariile de baza ale personalului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau au fost stabilite potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 288/09.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau (Anexa nr. 3);


Nota:

 

1. Salariu de baza = salariu de baza minim brut pe tara garantat in pIata* coeficient ierarhizare (conform anexei nr. 3 la HCL nr. 288/2017)*spor vechime calculat conform art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Art. 10 - (1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii. grade/trepte si gradatii.

(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in muncii.

(3) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1 - de la 3 ant la 5 ani - sa se determine prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu, cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;

b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - sa se determine prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;

c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - sa se determine prin majorarea salariului de baza avut cu, cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;

d) gradatia 4 - de la 15 ant la 20 de ani - sa se determine prin majorarea salariului de baza avut cu, cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;

e) gradatia 5 - peste 20 de ani -sa se determine prin majorarea salariului de baza avut cu, cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

2. Salariile de baza stabilite pentru functiile de conducere cuprind sporul de vechime in muncii la nivel maxim

3. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10% conform art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017.

4. Salariatii care isi desfasoara activitatea intre orele 22.00-06.00, pentru orele lucrate in acest interval, beneficiaza de sporul pentru munca de noapte de 25% din salariul de baza potrivit art. 20 din Legea-cadru nr. 153/2017.

5. Personalul din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau beneficiaza de norma de hrana acordata potrivit H.G. Nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.351 alin.(1) din Legea nr. 155/2010, Legea Politiei Locale, coroborate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. '153/2017:

*norma nr 6 (32 1ei/zi calendaristica) - pentru personalul in activitate, care ocupa functii publice de executie specifice de politist local;

*norma nr 1 (251ei/zi calendaristica) - pentru personalul in activitate, care ocupa functii publice de execu{ie generala si pentru personalul care ocupa posturi de personal contractual;

*norma suplimentara 12”B” (5 lei/tura/schimb - pentru personalul in activitate al Politiei Locale Bacau, care lucreaza in ture sau schimburi, conform pontajului).”                                                                 CONFORM ORIGINAL - LINK