LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Screenshot_2

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
Situația drepturilor salariale ale pesonalului Poliției Locale a Municipiului Bacău, întocmită conform prevederilor art. 33 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017, la data de 30.03.2021

Salariile de bază ale personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău au fost stabilite potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40 din 28.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2021

Notă:
1. Salariu de bază = salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la nivelul anului 2019 (anexa 3 la HCL nr.6/31.01.2019) fac exceptie cele mentionate in anexa 2 a HCL nr.8/31.01.2020*spor vechime calculat conform art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017
Art. 10 – (1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații.
(2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treapta profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
(3) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu, cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază
b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu, cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu, cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu, cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradația 5 – peste 20 de ani -și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu, cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
2. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% conform art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017.
4. Salariații care își desfășoară activitatea între orele 22.00-06.00, pentru orele lucrate în acest interval, beneficiază de sporul pentru munca de noapte de 25% din salariul de bază potrivit art. 20 din Legea-cadru nr. 153/2017.
5. Personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău beneficiază de norma de hrană acordată potrivit H.G. Nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.35^1 alin.(1) din Legea nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale, coroborate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017:
*norma nr. 6 (32 lei/zi calendaristică) – pentru personalul în activitate, care ocupă funcții publice de execuție specifice de polițist local;
*norma nr. 1 (25 lei/zi calendaristică) – pentru personalul în activitate, care ocupă funcții publice de execuție generale și pentru personalul care ocupă posturi de personal contractual;
*norma suplimentară 12”B” (5 lei/tură/schimb – pentru personalul în activitate al Poliției Locale Bacău, care lucrează în ture sau schimburi, conform pontajului).”