Poliţia Locală a Municipiului Bacău recutează voluntari !

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. I.L. Caragiale nr. 2, înfiinţată prin Legea 155/2010 privind Poliţia Locală şi HCL nr.11/2011, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău recrutează voluntari cu scopul asigurării transparenţei activităţii Poliţiei Locale, informarea cetăţenilor cu privire la actele normative şi procedurile legale aplicabile pe raza municipiului, multiplicarea vectorilor de observare şi combatere a faptelor antisociale precum și creşterea gradului de implicare civică a cetăţenilor.

 • Poate fi voluntar orice persoană care îndeplinește următoarele condiții
 • este majoră, fără cazier sau antecedente penale;
 • consimte benevol să acţioneze ca voluntar;
 • are cetăţenia română şi domiciliul pe raza municipiului Bacău;
 • este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă şi nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunităţii, ori afecţiuni psihice;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • promovează cursurile de instruire organizate de Poliţia Locală a Municipiului Bacău
 • Principalele activităţi în care poate fi implicat voluntarul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău sunt:
 • popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante şi difuzarea unor publicaţii şi afişe privind unele măsuri preventive şi de autoapărare;
 • participarea la desfăşurarea activităţilor Poliţiei Locale ce vizează prevenirea actelor antisociale;
 • organizarea unor activităţi ce vizează ordinea şi liniştea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unităţi de învăţământ sau alte locuri;
 • sprijinirea personalului poliţiei locale ce acţionează pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Bacău, cu diferite ocazii;
 • executarea unor activităţi de patrulare şi supraveghere în anumite zone, în scopul prevenirii comiterii de contravenţii sau infracţiuni.
 • Oferim
 • contract de voluntariat în baza legii 78/2014 (legea voluntariatului;
 • participarea gratuită la cursurile de instruire organizate de poliţia locală a municipiului bacău;
 • certificat de voluntariat;
 • dezvoltarea unor abilități utile pe piața muncii
 • Documente necesare
 • Curriculum Vitae Europass;
 • cerere tip – –  DESCARCĂ – –
 • copie act de identitate;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă de la medicul de familie;
 • 2 poze ¾ sau format .jpeg rezoluție minimă 750×1050 pixeli

Persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, la numărul de telefon 0234 / 575 978, sau pot accesa site-ul instituției  https://www.politialocalabc.ro